Kukoistusta ja työnimua - Miksi kannattaa kiinnittää huomiota vahvuuksiin?

hanna inkinen kjarkur omat vahvuudet vahvuudet vahvuuskartoitus voimakehä voimakehäkartoitus yrittäjän vahvuudet Mar 15, 2022

Omien vahvuuksien miettimisellä, niiden esiinnostamisella ja käyttöönotolla on kuitenkin koko elämän kattavia positiviisia vaikutuksia

 

Yrittäjäksi lähtevät varmasti ne, jotka ovat jollain tasolla löytäneet omat vahvuutensa ja
haluavat pystyä hyödyntämään niitä jokapäiväisessä työssään. Omien vahvuuksien
miettimisellä, niiden esiinnostamisella ja käyttöönotolla on kuitenkin koko elämän kattavia positiviisia vaikutuksia. Voi olla myös, että ymmärtämällä konkreettisesti omat vahvuutensa yrittäjäkin pystyy tehostamaan omaa työskentelyään tai muuttamaan puulta tuntuvat tehtävät siedettäviksi. 

Jos yrityksessä on enemmän ihmisiä kuin vain itse yrittäjä, vahvuuskartoitus auttaa roolien uudelleen järjestelyssä ja tehtävien jakamisessa, ihmisten motivaation herättämisessä, osaamisvajeen tunnistamisessa ja rekrytoinnissa.


Tutkimukset osoittavat, että vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa
• itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan
• hyvään elämään, onnellisuuteen
• työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin
• työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen
• työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen, asiakasuskollisuuteen
• vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

 

Miksi vahvuudet jätetään usein hyödyntämättä?


Ihmisten on usein helpompi osoittaa asioita, joissa he eivät ole hyviä kuin niitä, joitka ovat heidän vahvuuksiaan. Jo kulttuurimme kehottaa olemaan kehumatta itseään, joten ihminen saattaa tietoisesti tai epätietoisesti olla kiinnittämättä huomiota vahvuuksiinsa, jolloin hän ei tule tietoiseksi niistä. Ympäristö saattaa myös arvottaa ihmisen ominaisuuksia ja näin tehdä vahvuuksista heikkouksia; esim. harkitsevainen saattaa kuulla olevansa ”liian hidas” ja vilkasta lasta pyritään hillitsemään ja rauhoittamaan sen sijaan, että hänen annettaisiin käyttää vilkkauttaan hyväkseen sen sallivissa tilanteissa.

Toisaalta taas omat vahvuudet saattavat olla niin itsestäänselviä, ettei niitä koskaan pysähdytä sen kummemmin miettimään, jolloin ne jäävät tunnistamatta ja ehkä hyödyntämättä erilaisissa tilanteissa.

 

Voimakehäkartoituksella vahvuuksiin kiinni ja kyvykkyyshävikki kuriin


Ihminen toimii voimavyöhykkeellään, kun hän saa käyttää hyväkseen kaikkia vahvuuksiaan. Silloin hän kukoistaa sekä kokee työnimua ja onnellisuutta. Voimakehäajattelu perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja laajaan vahvuusnäkemykseen. Laajan vahvuusnäkemyksen mukaan vahvuudet voi jakaa kuuteen alueeseen:

Luonteenvahvuudet ovat ydinvahvuuksia, jotka heijastavat identiteettiämme ja arvojamme. Ne ovat suhteellisen muuttumattomia, mutta kehitettäviä. Kyvykkyydet ovat synnynnäisiä ja vahvasti perinnöllisiä ja näin melko pysyviä läpi elämän. Kyvykkyydet ovat vahvuuksia tietyissä tilanteissa, mutta toisissa ne voivat olla heikkouksia. Esim. pikkutarkkuus on vahvuus tilintarkastajan hommissa, mutta kehitystyössä se voi olla hidaste.

Kiinnostukset suuntaavat vahvuuksien käyttöä ja motivoivat. Kiinnostuksen kohteeseen ihminen jaksaa käyttää energiaa, jotta oppii siitä lisää tai saa kehittää itseään siinä.
Arvot luovat merkityksellisyyttä ja ohjaavat valintoja. Arvot ohjaavat sitä, miten elämme
elämäämme ja mikä on meille tärkeää.

Resurssit ovat ainoa vahvuuksien laji, joka voi olla myös ulkoinen. Ne mahdollistavat muiden
vahvuuksien käytön ja valintojen tekemisen. Resursseja ovat esimerkiksi vakaa taloudellinen
tilanne tai perheen tuki.

Osaaminen ja taidot ovat opittavia vahvuuksia, esimerkiksi digitaidot tai työelämätaidot.

 

Kartoitetaan vahvuudet


Voimakehäkartoituksen voi tehdä yksilövalmennuksena tai tiimille. Yksilövalmennus kestää
normaalisti kaksi tuntia ja siinä käytetään vahvuuskortteja, joista voimakehävalmentajan
ohjauksella valitaan omia vahvuuksia vastaavat kortit ja asetetaan ne vahvuuskehälle.

Yksilökartoitus on mahdollista tehdä nyt myös verkossa, jolloin kortteja ei tarvita. Valmentajan
tehtävänä on oivalluttaa asiakasta omista vahvuuksistaan ja kysymyksillä herättää ajattelemaan niitä eri elämän alueilla tai tavoitteen saavuttamisen kontekstissä.

Tiimivalmennukseen voivat tulla yksittäiset ihmiset luomaan omaa vahvuusportfoliotaan tai sen voi pitää esimerkiksi kokonaiselle tiimille. Tiimivalmennuksessa valmentaja alustaa ja kouluttaa osallistujia, lisäksi käydään pienryhmäkeskusteluja ja tehdään välitehtäviä. Valmennuksen kesto on normaalisti kahdeksan kertaa kaksi tuntia plus välitehtävät. Lopuksi osallistujilla on oma vahvuusportfolio ja suunnitelman oman hyvinvoinnin / työskentelyn / uran parantamiseksi tai edistämiseksi.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä tai varaa aika suoraan kalenteriin lisenssoidulle voimakehävalmentajalle ja kysy lisää: https://www.kjarkur.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Lue täältä mielenkiintoiset yrittäjätarinat sekä vinkit yrittäjyyteen!