All The ToolsFemale Founders Suomi Oy:n yritysmyynnin yleiset sopimusehdot

 

Päivitetty 1.5.2024

 

  1. Soveltamisala ja osapuolet

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Female Founders Suomi Oy:n (“Toimittaja”) ja sen asiakkaiden (“Asiakas”) välisiin Kauppasopimuksiin (määritelty näiden Ehtojen kohdassa 2 alla). Toimittaja ja Asiakas ovat jäljempänä myös “Osapuoli” tai “Osapuolet”. Nämä Ehdot ovat olennainen osa Osapuolten välistä mahdollista Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimitusta koskevaa puite- tai muuta sopimusta (”Sopimus”) sekä Kauppasopimuksia. 

 

  1. Määritelmät

Seuraavilla termeillä on alla määritelty merkityssisältö:

Dokumentaatio” tarkoittaa Asiakkaalle kirjallisesti tai elektronisessa muodossa toimitettuja tai Tuotteisiin sisältyviä käyttöohjeita, kuvauksia ja muuta vastaavaa dokumentaatiota.

Kauppasopimus” tarkoittaa Tuotteen tai Palvelun tilauksen sisältävää Toimittajaa ja Asiakasta sitovaa kauppasopimusta, joka syntyy kun Asiakas on tehnyt Tuotteen tai Palvelun tilauksen Verkkokaupassa, Toimittajan tarjouksen perusteella tai muuten Osapuolten sopimasti ja Toimittaja on lähettänyt tilausta koskevan tilausvahvistuksen sähköisesti tai kirjallisesti.

Palvelu(t)” tarkoittaa Kauppasopimuksessa Asiakkaalle toimitettavaksi sovittuja Toimittajan palveluita. Palveluihin voidaan soveltaa erillisiä yleisiä ehtoja.

Tuote” tarkoittaa Female Founders Suomen verkkokaupassa tarjolla olevaa tuotetta taikka muuta Tuotetta, jonka toimituksesta Toimittaja ja Asiakas ovat sopineet.

Verkkokauppa” tarkoittaa Toimittajan online-kauppapaikkaa, jossa Asiakas voi tehdä Tuotteiden ja/tai Palveluiden tilauksia.

 

  1. Käyttäjätili ja Asiakkaan tiedot

Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään yritys- ja yhteystietonsa

 

  1. Tilaus ja toimitus

4.1 Asiakas voi tehdä tilauksen verkkokaupassa kulloinkin saatavilla olevista Tuotteista

4.2 Asiakkaan verkkokaupassa tekemä tilaus on Asiakkaan sitova ostotarjous. Tilauksesta syntyy Toimittajaa sitova Kauppasopimus, kun Toimittaja on lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

4.3 Toimittaja ei sitoudu hyväksymään kaikkia tilauksia.

4.4 Asiakas ei saa tilata Tuotteita jälleenmyytäväksi.

4.5 Tuotteet toimitetaan asiakkaalle digitaalisesti

 

  1. Hinnat ja maksu

5.1 Tuotteen hinta on Verkkokaupassa tilauksen yhteydessä näkyvä hintatieto, vaikka Asiakas olisi nähnyt muun hintatiedon muualla Internetissä, esitteessä tai muussa yhteydessä. Jos Osapuolet sopivat Tuotteen kaupasta muulla tavalla, kuten esimerkiksi Toimittajan tarjoukseen perustuen, on Tuotteen hinta Toimittajan tarjouksen mukainen tai muuten Kauppasopimuksessa sovittu hinta. Palvelun hinta on Kauppasopimuksessa sovittu Palvelun hinta. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja vastaavia maksuja.

5.2 Toimittajalla on oikeus muuttaa Tuotteiden hintoja verkkokaupassa ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisia hinnanmuutoksia ei kuitenkaan sovelleta jo tehtyihin Kauppasopimuksiin.

5.3 Jos verkkokaupassa ollut hintatieto on ollut Toimittajan käsityksen mukaan virheellinen, on Toimittajalla oikeus peruuttaa Kauppasopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lasku- tai kirjoitusvirhe.

5.3 Kulloisetkin Tuotteiden maksutavat on mainittu Verkkokaupassa.

5.4 Maksutapahtumaan soveltuvat ja Asiakasta sitovat myös kulloisenkin maksupalveluntarjoajan (kuten PayPal tai Stripe) sopimus- ja henkilötietokäytäntöjä koskevat ehdot. Toimittaja ei ole vastuussa maksupalveluntarjoajan tai rahoituspalveluntarjoajan toiminnasta.

5.5 Asiakkaan tulee olla täysin oikeutettu käyttämään korttia, tiliä tai muuta maksuvälinettä, jota käytetään maksuun.

5.7 Arvonlisävero ja muut vastaavat julkiset maksut lisätään hintoihin ja ovat Asiakkaan maksettavia.

 

  1. Toimitusehto ja omistusoikeus

6.1 Toimittaja säilyttää omistusoikeuden Tuotteeseen, kunnes sen hinta ja muut maksut on maksettu kokonaan Toimittajalle.

 

  1. Palauttaminen ja peruuttaminen

Tuotteilla on 7 vrk palautus- ja peruutusoikeus.

 

  1. Henkilötiedot ja evästeet

12.1 Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Toimittajan tietosuojaselostetta, joka hyväksytään oston yhteydessä.  

 

  1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

13.1 Ehtoihin, Sopimukseen ja Kauppasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia

13.2 Sopimuksesta ja Kauppasopimuksista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mutta suullista ja asiakirjatodistelua voidaan esittää englanniksi. Välimiehellä on oltava vähintään oikeustieteen kandidaatin tutkinto suomalaisesta yliopistosta. Edellä mainitusta poiketen Osapuolilla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Sopimuksen tai Kauppasopimuksen rikkomuksen ja Toimittajalla on oikeus periä erääntyneitä saataviaan, missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

 

All The Tools You Need To Build A Successful Online Business

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed. Mauris pellentesque eget lorem malesuada wisi nec, nullam mus. Mauris vel mauris. Orci fusce ipsum faucibus scelerisque.