Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Female Founders Suomi Oy

Y-tunnus: 3204870-3

Postitoimipaikka: HELSINKI

Sähköpostiosoite: info(at)femalefounderssuomi.fi 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Female Founders Suomi Oy

Nimi: Anna Pyykkö 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Female Founders Suomi tapahtumarekisterien ylläpitoon, jäsenrekisteröintiä varten ja verkkokaupan tilauksia ja toimituksia varten. Lisäksi tietoja käytetään Female Founders Suomi markkinointitarkoituksiin (sähköpostit, uutiskirjeet, tapahtumakutsut ja vastaavat) ja/tai Female Founders Suomi yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi tapahtumakumppanit, puhujat). 

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella kohdassa 3. mainittuihin tarkoituksiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, Sukunimi, Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja tapahtumien osallistumistiedot. Verkkokaupan tilauksissa tarvitaan myös toimitusosoite, postinumero sekä paikkakunta.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan Female Founders Suomi tarkoitukseen tai kunnes henkilö pyytää niiden poistamista. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Rekisterin suojaus 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.