Kumppanimme

We Encourage

We Encourage - tekoälytyökalu auttaa väkivaltaa kokeneita naisia

We Encourage - missiona naisten aseman parantaminen

Suomalaisperustajan, Anna Juuselan, We Encourage -nimisen start-upin missiona on parantaa naisten asemaa maailmassa. We Encourage rakentaa tekoälytyökalua psykososiaalisen tuen ja ohjauksen tarjoamiseksi lähisuhdeväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille, edistääkseen naisten seksuaalista sekä lisääntymiskykyyn liittyvää terveyttä.

35 %

maailman naisista on kokenut seksuaalista ja / tai fyysistä väkivaltaa (lähde: WHO)

Tekoäly­työkalu edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Naisiin kohdistuva väkivalta - erityisesti lähisuhdeväkivalta ja seksuaalinen väkivalta - on paitsi merkittävä kansanterveydellinen ongelma, sekä loukkaus naisten ihmisoikeuksia vastaan. WHO: n julkaisemien maailmanlaajuisten arvioiden mukaan noin joka kolmas (35%) maailman naisista on kokenut elinaikanaan joko fyysistä ja / tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa tai kumppanin ulkopuolista seksuaalista väkivaltaa.

 

Tekoälytyökalun odotetaan toimivan luotettavana tietolähteenä naisille heidän oikeuksistaan ​​ja siitä, mistä etsiä tukea. Työkalu antaa uhreille ​​suosituksia  ja toimii auttajana. Työkalu edistää samalla kestävän kehityksen tavoitteita: terveellisen elämän takaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen kaikille (Sustainable Developement Goal SDG 3) sekä sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantaminen (SDG 5). Lisäksi työkalu toimii anonyymina tukiverkostona väkivaltaa kokeneille.

Työkalu tarjoaa tietoa ympäri vuorokauden niille, jotka tarvitsevat välitöntä tukea. Se täydentää kansalaisjärjestöjen palveluita ja tietoja sekä helpottaa järjestöjen paineita auttaa väkivaltaa kokevia naisia, esimerkiksi helpottamalla henkilöstöresurssipulaa esimerkiksi neuvontapuhelimissa. Työkalu tarjoaa tukea myös niille, jotka eivät ole valmiita keskustelemaan tilanteestaan auttavan henkilökunnan kanssa. Työkalu tarjoaa tietoa esimerkiksi turvallisuussuunnitelman laatimisesta sekä pääsystä hätäavun piiriin. 

Avoimen lähdekoodin projekti yhdessä YK:n kanssa

Työkalu on avoimen lähdekoodin projekti, sekä yhteisö, joka on rakennettu yhteistyössä lähisuhdeväkivallan asiantuntijoiden, väkivallan uhreille terapeuttisia palveluita tarjoavan Hyvinpitely Oy:n sekä Tansanian kansalaisjärjestöjen Felmin, Nicehearts ry:n, Naisten Linjan ja Kynnys ry:n kanssa. Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien teknologia- ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) kanssa.